Planlagt Samarbejde mellem Skole, DUS og Børnehaverne

 

revideret februar 2016

Art Tidspunkt Ansvarlig
Orienteringsaften for forældre til kommende "mulige" børnehaveklasse-børn. Først fælles, derefter opdelt i institutioner - Duslingen og Krudtuglen. En aften på skolen i begyndelsen af september Børnehaveklasseleder/skolelededelsen.
Personale fra Krudtuglen og Duslingen deltager i mødet.
Samtaler i Børnehaverne Oktober / November Børnehaverne tager initiativ.
Der er deltagelse af forældre og børnehave.
Ansøgning om skoleudsættelse December

Børnehaverne/forældrene, laver ansøgningerne, indsatser og inddrager skolen.
Børnehaverne tager initiativ.

Overleverings samtaler i Børnehaverne Ultimo April Børnehaveklasseleder indbyder (vedhæftede skema). Børnehaverne laver aftaler.
Der er deltagelse af forældre, børnehaveklasseleder, pædagoger fra DUS og børnehave.
DUS-formiddage Jan - Maj Børnehaverne
Tidlig DUS-start Juni og Juli DUS
Tilbagemeldingsmøde i begge børnehaver Efter behov Skolen (Bhkl-leder) aftaler med DUS og børnehaver
Samarbejdsmøde / Evaluering Februar, efter skoleindskrivningen Skoleleder.
Deltagere: Dagstilbudslederen i distriktet, DUS-fællesleder, Bhkl-leder, daglig leder i børnehaverne, skoleleder