Dusseren (DUS 1)

 

Hvad: Der er tale om et socialpædagogisk tilbud med kontrolleret fremmøde, dog således at 3. klasse børnene har mulighed for, at vælge fremmødekontrollen fra. 
Hvem: Dusseren er åben for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Derudover har vi en børnehavegruppe (Duslingen) på 26 børn og en Dus II overbygning (Spraydåsen) med plads til 25 børn i 4. - 5. kl. Alle 3 grupper har egne lokaler, men fælles ledelse, personale og til dels økonomi.
Hvor: Dusseren er indrettet i den tidligere gymnastiksal med legeplads lige uden for døren. Derudover benyttes skolens faciliteter både inde og ude. Der er i forbindelse med legepladsen et mindre skovområde og en motorikbane.
Hvornår: Dusseren er åben mandag til fredag kl.: 6.15 - 8.00 og eftermiddagsåbnet fra skolefri - kl 17.00. Der er åbent for 3. klasse, hver torsdag til kl. 19.30
Hvordan: Ind-og udmeldelser foregår på Aalborg Kommunes hjemmeside. Udmeldelser altid til den første i måneden med en måneds varsel.
Hvor meget: Priserne kan ses på Aalborg kommunes hjemmeside. Der er mulighed for søskenderabat og friplads.
Tutten: Vi har Cafe`ordning, kaldet Tutten. Om eftermiddagen er der mulighed for at købe et mindre måltid mad, når børnene får fri fra skole. Pengene til betaling af mad, indbetales på et ”madkort", således at børnene ikke skal have penge med selv.. Tutten er åben for børn, der går i DUS 1
Indesko: Dusseren og skoledelen har indeskoordning, dvs. at der skiftes fodtøj ved skift mellem ude og indeområde. (husk indesko)
Måneds-nyt: Hver måned udsender vi et program på forældre-intra, med aktiviteter og forskellige oplysninger. Her kan du bl.a. se om ture/udflugter, som dit barn kan tilmelde sig. Det foregår altid i Alrummet og senest dagen før. Dusseren har en bus med plads til 9 personer og der er selvfølgelig seler og puder til alle. Hvis der er ture eller arrangementer, der koster noget, vil det fremgå i bladet.

NB: Skolens område er forbeholdt DUS-børn fra skoletids ophør til kl. 17.00 (torsdag til kl. 19.30)

Hilsen personalet i ”Dusseren”