Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 

  • Samlet elevtal pr. 14-09-2015:  137 elever

  • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal